Гарантирано, бързо и ефикасно премахване на хлебарки и вредители.

Унищожаване на вредители е процес, които се извършва с различни средства, химични препарати и капани. Вредителите са насекоми и гризачи, нанасящи поражения върху човешката храна, вещи, жилища или са директни причинители на зарази, опасни заболявания и епидемии сред хора и полезни животни.

Професионалното унищожаване на вредители се осъществявя чрез дезинсекция (унищожаване на вредни насекоми или инсекти), дератизация (унищожаване на вредни гризачи) и дезакаризация (унищожаване на вредни кърлежи и акари).