Касиер

• Събиране на дължимите такси за общи части /гласувани на Общото събрание;
• Изготвяне на сметка и събиране на дължимите месечни разходи за поддръжка на общите части на етажната собственост;
• Съхраняване на събраните средства във фонд „Ремонт и обновяване“;
• извършване на плащания за всички режийни разходи, абонамент асансьор, ток асансьор, ток стълбище и други текущи разходи при наличие на такива от събраната каса на етажната собственост;
• изготвяне на годишен бюджет, както и изготвяне на ежемесечен отчет за приходите и разходите;
• предоставяне на банкова сметка, на която ще може да се заплащат дължимите такси, плащане на каси в Easy Pay и ePay.bg;
• предлагаме за удобство на нашите клиенти услуга “физически касиер”.