Клиентски портал

За да ползвате порталът е необходимо да посочите своят абонатен номер и парола за достъп. Ако не знаете някой от тези параметри, моля, обърнете се към вашият професионален домоуправител.

Домоуправител: 1430

Абонатен номер:

Парола: при първоначално влизане, използвайте своя абонатен номер за парола