Охрана и видеонаблюдение

• Въоръжена и невъоръжена охрана на имущество на обектите;
• Проектиране, изграждане, монтаж и сервизно гаранционно и извънгаранционно обслужване на съвременни комплексни технически охранителни системи, видеонаблюдение, монтаж на сигнално-охранителна техника;