Услуги включени в базов пакет:

• Ежедневно управление на ЕС от персонален квалифициран професионален домоуправител и поддръжка на необходима документация.

• Организиране и провеждане на Общи събрания на Етажната Собственост, съгласно изискванията на ЗУЕС – първоначални, периодични, спешни и др.

• Изготвяне на Правилник за вътрешния ред на ЕС, съобразен с действащото законодателство и разпоредби, организиране на ОС за приемането му и контрол за спазването му от всички живущи.

• Изготвяне и поддръжка на Книга на собствениците и ползвателите, съгласно изискванията на ЗУЕС.

• Всички процедури и действия по регистрацията на ЕС в общината, съгласно ЗУЕС.

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ