Услуги включени в икономичен пакет:

• Ежедневно управление на ЕС от персонален квалифициран професионален домоуправител и поддръжка на необходима документация.

• Организиране и провеждане на Общи събрания на Етажната Собственост, съгласно изискванията на ЗУЕС – първоначални, периодични, спешни и др.

• Изготвяне на Правилник за вътрешния ред на ЕС, съобразен с действащото законодателство и разпоредби, организиране на ОС за приемането му и контрол за спазването му от всички живущи.

• Изготвяне и поддръжка на Книга на собствениците и ползвателите, съгласно изискванията на ЗУЕС.

• Всички процедури и действия по регистрацията на ЕС в общината, съгласно ЗУЕС.

• Събиране на дължимите такси за общи части /гласувани на Общото събрание;

• Изготвяне на сметка и събиране на дължимите месечни разходи за поддръжка на общите части на етажната собственост;

• Съхраняване на събраните средства във фонд „Ремонт и обновяване“;

• Извършване на плащания за всички режийни разходи, абонамент асансьор, ток асансьор, ток стълбище и други текущи разходи при наличие на такива от събраната каса на етажната собственост;

• Изготвяне на годишен бюджет, както и изготвяне на ежемесечен отчет за приходите и разходите;

• Предоставяне на банкова сметка, на която ще може да се заплащат дължимите такси, плащане на каси в Easy Pay и ePay.bg;

• Предлагаме за удобство на нашите клиенти услуга “физически касиер”.

• Почистване на парапетите на стълбищната клетка.

• Почистване на асансьорната кабина.

• Повърхностно почистване на входната врата и измитане пред нея.

• Веднъж годишно основно почистване на всички повърхности на стълбищните площадки (в това число прозорци*, асансьорни врати и кабина, ел.ключове, плафони и др.) *в пакета не се включват общите части, които се намират в мазета или тавани в етажната собственост.

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ