Услуги включени в пакет без граници:

• Ежедневно управление на ЕС от персонален квалифициран професионален домоуправител и поддръжка на необходима документация.

• Организиране и провеждане на Общи събрания на Етажната Собственост, съгласно изискванията на ЗУЕС – първоначални, периодични, спешни и др.

• Изготвяне на Правилник за вътрешния ред на ЕС, съобразен с действащото законодателство и разпоредби, организиране на ОС за приемането му и контрол за спазването му от всички живущи.

• Изготвяне и поддръжка на Книга на собствениците и ползвателите, съгласно изискванията на ЗУЕС.

• Всички процедури и действия по регистрацията на ЕС в общината, съгласно ЗУЕС.

• Събиране на дължимите такси за общи части /гласувани на Общото събрание.

• Изготвяне на сметка и събиране на дължимите месечни разходи за поддръжка на общите части на етажната собственост.

• Съхраняване на събраните средства във фонд „Ремонт и обновяване“.

• Извършване на плащания за всички режийни разходи, абонамент асансьор, ток асансьор, ток стълбище и други текущи разходи при наличие на такива от събраната каса на етажната собственост.

• Изготвяне на годишен бюджет, както и изготвяне на ежемесечен отчет за приходите и разходите;

• Предоставяне на банкова сметка, на която ще може да се заплащат дължимите такси, плащане на каси в Easy Pay и ePay.bg.

• Предлагаме за удобство на нашите клиенти услуга “физически касиер”.

• Почистване на парапетите на стълбищната клетка.

• Почистване на асансьорната кабина.

• Повърхностно почистване на входната врата и измитане пред нея.

• Веднъж годишно основно почистване на всички повърхности на стълбищните площадки (в това число прозорци*, асансьорни врати и кабина, ел.ключове, плафони и др.) *в пакета не се включват общите части, които се намират в мазета или тавани в етажната собственост.

• 24/7-часова телефонна линия за всякакви сигнали относно проблеми и аварии в ЕС и максимално кратки срокове за реакция и посещение на техническото лице.

• Ежеседмично посещение от квалифицирано техническо лице по предварително установен график, изготвящо протокол за установени нередности в ЕС.

• Организация по отстраняване на възникнали проблеми, аварии и неотложни ремонти в ЕС.

• Изготвяне на годишен план за ремонти, реконструкции и реновации на ЕС и действия по приемането му.

• Съдействие при избор на фирма за планови ремонти и обновления, сравняване на оферти и условия, организация и контрол на качеството на извършените ремонти.

• Организиране и извършване на хигиенизацията на общите части и прилежащите части около сградата.

• Организиране и извършване на дератизация, дезинсекция и обезпаразитяване на общите части, избени и тавански помещения и др.

• Организиране и извършване на снегопочистване в прилежащите части около сградата.

• Организиране поддръжката на асансьори от лицензирана фирма-партньор с гарантирано високо качество на извършваните услуги от квалифицирани техници.

• Абонаментна асансьорна поддръжка, сервиз, ремонт и преустройство на асансьори чрез оторизирана фирма.

• Въоръжена и невъоръжена охрана на имущество на обектите.

• Проектиране, изграждане, монтаж и сервизно гаранционно и извънгаранционно обслужване на съвременни комплексни технически охранителни системи, видеонаблюдение, монтаж на сигнално-охранителна техника.

• Проектиране и изграждане на пожароизвестителни системи, абонаментен сервиз.

• Поддръжка на зелени площи.

• Затревяване (възможност за изграждане на градина от различни цветя и растения).

• Косене на затревени площи веднъж месечно.

• Поливане на зелените площи или изграждане на автоматизирано напояване.

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ