Професионален домоуправител

• Ежедневно управление на Етажната Собственост от персонален квалифициран професионален домоуправител и поддръжка на необходима документация;
• Организиране и провеждане на Общи събрания на Етажната Собственост, съгласно изискванията на ЗУЕС – първоначални, периодични, спешни и др.;
• Изготвяне на Правилник за вътрешния ред на Етажната Собственост, съобразен с действащото законодателство и разпоредби, организиране на Общо събрание за приемането му и контрол за спазването му от всички живущи;
• Изготвяне и поддръжка на Книга на собствениците и ползвателите, съгласно изискванията на ЗУЕС;
• Всички процедури и действия по регистрацията на Етажната Собственос тв общината, съгласно ЗУЕС.