Професионално почистване

• Почистване на парапетите на стълбищната клетка;
• Почистване на асансьорната кабина;
• Повърхностно почистване на входната врата и измитане пред нея;
• Веднъж годишно основно почистване на всички повърхности на стълбищните площадки (в това число прозорци*, асансьорни врати и кабина, ел.ключове, плафони и др.); *в пакета не се включват общите части, които се намират в мазета или тавани в етажната собственост