Ремонт и строителство

• Оказване на съдействие при избор на компетентна фирма за извършване на планови, неотложни и аварийни дейности.