Саниране

• Съдействие и подготовка на документация при кандидастване по Общински и Европейски програми.