КАСИЕР – може да се добави към всички останали пакети
/Събира месечните такси и извършва режийните плащания на Етажната собственост/
Цена: 3,99 лв. на апартамент (имот)

Пакет СНЕГОПОЧИСТВАНЕ – може да се добави към всички останали пакети
Цена: 3,99 лв. на апартамент (имот)

Пакет ОЗЕЛЕНЯВАНЕ – може да се добави към всички останали пакети
Цена: 4,99 лв. на апартамент (имот)