Зелени площи

• Поддръжка на зелени площи;
• Затревяване (възможност за изграждане на градина от различни цветя и растения);
• Косене на затревени площи веднъж месечно;
• Поливане на зелените площи или изграждане на автоматизирано напояване;
• Пръскане против вредители.