Loading...
БАЗОВ ПАКЕТ

Услуги включени в базов пакет:

Ежедневно управление на ЕС от персонален квалифициран професионален домоуправител и поддръжка на необходима документация.
Организиране и провеждане на Общи събрания на Етажната Собственост, съгласно изискванията на ЗУЕС – първоначални, периодични, спешни и др.
Изготвяне на Правилник за вътрешния ред на ЕС, съобразен с действащото законодателство и разпоредби, организиране на ОС за приемането му и контрол за спазването му от всички живущи.
Изготвяне и поддръжка на Книга на собствениците и ползвателите, съгласно изискванията на ЗУЕС.
Всички процедури и действия по регистрацията на ЕС в общината, съгласно ЗУЕС.