Loading...
Касиерски и финансови услуги

Събиране на входни такси, вноски за фонд Ремонт и обновяване, вноски за извършване на допълнителни ремонтни дейности, гласувани от Общо събрание, съдействие за събиране на наеми на общи помещения в етажната собственост.
Събирането на месечните вноски за поддръжка на ЕС се осъществява в една предварително обявена дата от месеца. Наш служител минава по апартаментите между 18:00 и 22:00ч. Всеки, който не може да се съобрази с обявената дата, ще има възможност за плащане на каса на Изипей, чрез сайта ePay.bg, по банков път или на място в офиса ни.
Съдействие за събиране на стари задължения.
Навременно разплащане към трети лица и дружества за комунални услуги.
Онлайн платформа за клиенти – гарантираме пълна прозрачност, отчетност и достъп до информация, свързана с паричните потоци в етажната собственост.
Електронна касова книга – възможност за преглед в реално време на приходите, разходите и баланса на касите за текущи разходи и фонд Ремонт и обновяване.
Ежемесечна отчетност – отчетът за приходи и разходи, включвайки и информация за неплатените суми по апартаменти, за предходен месец, се слага на информационното табло в партера между 1-во и 10-то число. Отчетът се публикува и в платформата ни за клиенти.