Loading...
Общи събрания
Ежемесечни такси
Домова книга
4.99 лв.
GABRIELLA базов +
Касиер
Почистване
6.99 лв.
GABRIELLA икономичен +
Техническа поддръжка
Поддръжка на асансьор
8.99 лв.
GABRIELLA стандартен +
Портиер
Видеонаблюдение
Градинар
Озеленяване
13.99 лв.