Loading...
ЕЛЕКТРОНЕН КАСИЕР
Електронен касиер
Събиране на входни такси, вноски за фонд Ремонт и обновяване, вноски за извършване на допълнителни ремонтни дейности, гласувани от Общо събрание, съдействие за събиране на наеми на общи помещения в етажната собственост.
Услугата „Електронен касиер“ позволява на собственици, ползватели и обитателите да заплащат в удобен за тях момент и на удобно за тях място таксите, без да се чувстват притеснявани в домовете си.
Заплащането на таксите става по уникален абонатен номер, по същия начин, по който се плащат сметките за електричество, вода, фиксирани и мобилни телефони, интернет, кабелна телевизия и др.
Възможните начини за заплащане на вашите такси може да видите като кликнете тук.
Съдействие за събиране на стари задължения.
Навременно разплащане към трети лица и дружества за комунални услуги.
Онлайн платформа за клиенти – гарантираме пълна прозрачност, отчетност и достъп до информация, свързана с паричните потоци в етажната собственост.
Електронна касова книга – възможност за преглед в реално време на приходите, разходите и баланса на касите за текущи разходи и фонд Ремонт и обновяване.
Ежемесечна отчетност – отчетът за приходи и разходи, включвайки и информация за неплатените суми по апартаменти, за предходен месец, се слага на информационното табло в партера между 1-во и 10-то число.
Отчетът се публикува и в платформата ни за клиенти.