Loading...
ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ
Пожароизвестяване
Проектиране и изграждане на пожароизвестителни системи, абонаментен сервиз
Пожароизвестителната инсталация представлява система за локализиране на пожар и съответно уведомяването на хората в сградата за напускането ѝ в случай на такъв.
Най-общо казано Пожароизвестителните инсталации се състоят от следните компоненти:
Пожароизвестителен панел; Пожароизвестителни датчици (или детектори)
- оптично димни,
- топлинни максимални,
- топлинни диференциални,
- лъчеви,
- пламъчни,
- комбинирани
подаващи информация към пожароизвестителния панел;
Ръчни пожароизвестители - подават информация към пожароизвестителния панел; Сирени – управляват се от пожароизвестителния панел; Други изпълнителни звена, които се управляват от пожароизвестителния панел /Вижте горе/; Окабеляване, осигуряващо комуникация между елементите на ПИИ – използва се трудно-горим (пожароустойчив) кабел, червен на цвят; Акумулаторни Батерии /които да осигурят работа на системата при липса на електричество/.
Системите за пожароизвестяване биват: Конвенционални Адресируеми - Конвенционалните системи откриват пожара и сигнализират за него, но не локализират неговото място.
Точно затова са подходящи за по-малки обекти, при които зоната може да бъде обходена бързо и пожарът да бъдат открит. - Адресируемите системи локализират точното място на възникване на пожара. Ние ще направим избора Ви лесен!
Просто ни се обадете и ние ще изготвим проект на система за пожароизвестяване на Вашия обект.
След което ще Ви предложим най-доброто техническо обезпечаване.
За Вас остава да вършите по-важните за Вас дела и да оставите на нас професионалистите да си свършим добре работата.