Loading...
ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ
Описание и изисквания:
ГАБРИЕЛА – ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ
е бързоразвиваща се фирма в сферата на управлението и поддръжката на административни и жилищни сгради.
Във връзка с разширяване на дейността, си търсим АМБИЦИОЗНА и ВИСОКО МОТИВИРАНА личност за длъжността:
ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ - гр. София
ВАЖНО!!! Всеки кандидат е необходимо да се запознае с долу представените ОПИСАНИЕ, ИЗИСКВАНИЯ и НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за длъжността преди да реши да подаде своята кандидатура.
ОПИСАНИЕ:
ПОДХОДЯЩИЯТ КАНДИДАТ ще се ангажира с:
* Отговаря за събираемостта на вземанията от клиентите по обекти, събиране на задълженията - събиране на дължими месечни такси - всеки работен ден основно след 18:00ч по предварителен график и изготвя финансова отчетност и справки за приходи и разходи по обекти и клиенти; * Делови срещи с настоящи клиенти; * Изготвяне на оферти - предложения за извършване на услуги; * Организиране и водене на Общи и периодични събрания; * Организиране и контрол на ремонтни дейности; * Създаване и поддържане актуална база данни за всички клиенти; * Водене и съхраняване според изискванията на базата данни всички необходими формуляри и документи; * Координиране на дейности и задачи свързани с ежедневната работа - клиенти, изпълнители на услуги, хигиенисти, майстори, ел.техници, ВиК майстори и друг поддържащ персонал; * Ежедневни планирани посещения на обекти по предварително изготвен маршрут; * Изготвяне на справки, предложения и друга информация към Управителя на фирмата; * Изготвяне на стратегии към различни категории клиенти; * Контролира изпълнението на сключените договори с клиентите на компанията в поверения район; * Прилагане на ЗУЕС, ЗС, ЗУТ и други нормативни уредби.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВСЕКИ КАНДИДАТ:
* Професионален опит в продажбата на услуги /предимство/; * Умения за самостоятелно водене на преговори; * Представителен външен вид; * Умение за работа в екип; * Умения за работа с клиенти; * Умения за работа в динамична среда; * Умения за подреждане на приоритети; * Умения за спазване на срокове; * Отлична компютърна грамотност; * Отлични комуникативни умения; * Шофьорска книжка кат. /"В"/ - активен шофьор * Личен автомобил /опция/.
ПРЕДЛАГАМЕ:
* Работа в млад екип и приятна работна атмосфера; * Трудов договор и осигуровки; * Възнаграждение, отговарящо на постигнатите резултати; * Отлична възможност за професионална изява и развитие; * Динамично работно време.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
* Автобиография; * Актуална снимка; * Мотивационно писмо /предимство/; * Приложена писменна препоръка от предишен работодател /предимство/;
Всички кандидатури ще се разглеждат при пълна конфиденциалност, по разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всеки кандидат, който бъде поканен на интервю е необходимо да се е запознал предварително със Законa за Управление на Етажната Собственост, Законa за Собствеността, Законa за Устройство на Територията. На интервюто ще бъдат засягани казуси по ЗУЕС.
*задължителни полета
избраните файлове трябва да са с разширение: ".doc", ".docx", ".pdf", ".jpg", ".jpeg", ".png", ".tiff"
*