Loading...
ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
Техническа поддръжка
Съобщете ни за възникнал технически проблем в Етажната Собственост
*
Техническа поддръжка
Ежеседмично посещение от квалифицирано техническо лице по предварително установен график, изготвящо протокол за установени нередности в Етажната Собственост;
Организация по отстраняване на възникнали проблеми, аварии и неотложни ремонти в Етажната Собственост;
Изготвяне на годишен план за ремонти, реконструкции и реновации на Етажната Собственост и действия по приемането му;
Съдействие при избор на фирма за планови ремонти и обновления, сравняване на оферти и условия, организация и контрол на качеството на извършените ремонти;
Организиране и извършване на хигиенизацията на общите части и прилежащите части около сградата;
Организиране и извършване на дератизация, дезинсекция и обезпаразитяване на общите части, избени и тавански помещения и др.;
Организиране и извършване на снегопочистване в прилежащите части около сградата;
Организиране поддръжката на асансьори от лицензирана фирма-партньор с гарантирано високо качество на извършваните услуги от квалифицирани техници;