Loading...
ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ
Зелени площи
Поддръжка на зелени площи
Затревяване (възможност за изграждане на градина от различни цветя и растения);
Косене на затревени площи веднъж месечно;
Поливане на зелените площи или изграждане на автоматизирано напояване;
Пръскане против вредители.